header.gif
.home .manifesto .purposes .artists .galleries .submissions galeria de la consciencia .guestbook

Albums by Pär Jorsäter

- with samples to download -

HERR PRESIDENT
1. Två Tårar Föll
2. Herr President
3. Låt Vårt Hjärta Bli Ett
4. Jättetåget
5. Till Sången Om Fred
6. Människosakssång
7. Gå Soldat! (download)
8. Jag Ville Säga Nåt Om Kärlek
9. Visan Om Människans Själviskhet
10. Sång Om Kärleken
11. Gör En Ring
12. Bön För Fred
VI SJUNGER I NATT
1. Regning morgon
2. En sådan natt
3. Sandro (download)
4. Om jag var en cirkel
5. Jag är så ensam
6. Jag ville säga nåt om kärlek
7. Haren drömer om vargar
8. Pepita dansar
9. Ensam
10. Maskrosornas klagan
11. Tycker om
12. En annan poet
13. Momento mori
14. Vi sjunger i natt
JUST DEN GåNGEN
1. Ett år
2. Just den gången
3. En kopp man, tack!
4. Med ögon känsliga för grönt 5. Morgonbris
6. Septemberkärlek
7. Vi synger i natt
8. Så ta mitt hjerte (download)
9. Vi ska inte sova bort sommarnatten
10. Pianot och basen går i blått
11. Tröstevisa
12. Igen
13. Ängladröm
14. Vinden sjunger om kärleken
15. Inte bara ord

To order the albums, please contact Pär Jorsäter


Consciousart.org is not responsible for content of links provided by Artists.
All content © Copyright 2000-2001 by Consciousart.org or by Artist.
All Rights Reserved unless otherwise stated by Artist.
Please address contributions to the Director.